Polityka Prywatności

Poufność danych i ochrona prywatności naszych Klientów stanowi dla nas kwestię priorytetową. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z:

kontaktem z nami, faktem bycia naszym kontrahentem lub reprezentantem naszego kontrahenta, przesyłaniem nam żądań w sprawie realizacji Twoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, korzystaniem z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.epdu.pl, odwiedzaniem naszych profili w mediach społecznościowych, otrzymywaniem od nas informacji marketingowych.

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych jest AJ Serwis z siedzibą w UL. SIENKIEWICZA 68, 99-210 UNIEJÓW

Administrator informuje, że:

1) Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora mającego siedzibę pod wyżej wskazanych adresem;

2) Dane osobowe w zakresie objętym niniejszym oświadczeniem będą przetwarzane w celu przedstawiania ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych i pośredniczenie w zawieraniu umów ubezpieczenia, obsługa umów ubezpieczenia, tj. przyjmowanie wypowiedzeń, informacji o zbyciu pojazdu, przypominanie o terminie zapłaty składki oraz o końcu i wznowieniu polisy, oferowanie produktów i usług towarzystw ubezpieczeniowych, utrzymania relacji związanych z trwającą umowy ubezpieczenia, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz w celach analitycznych i profilowania; Dane osobowe zostały podane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

3) Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, poprawiania oraz trwałego usunięcia (prawo do zapomnienia), ograniczenia ich przetwarzania, prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych;

4) na każdym etapie realizacji umowy podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionej umowy;

5) W celu złożenia wniosku o zmianę lub usunięcie danych, sprzeciwu oraz skargi się skontaktować z Administratorem danych osobowych;

6) Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania.

7) Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora związanych z celem przetwarzania.